Theoretical – No Known Name

(9-789-5)

Key C

C Eb F G Ab Bb B

Triads in Scale: Eb Ab Cm Fm Eb+

Key G

G Bb C D Eb F F#

Triads in Scale: Bb Eb Gm Cm Bb+

Key D

D F G A Bb C C#

Triads in Scale: F Bb Dm Gm F+

Key A

A C D E F G G#

Triads in Scale: C F Am Dm C+

Key E

E G A B C D D#

Triads in Scale: G C Em Am G+

Key B

B D E F# G A A#

Triads in Scale: D G Bm Em D+

Key F#

F# A B C# D E E#

Triads in Scale: A D F#m Bm A+

Key F

F Ab Bb C Db Eb E

Triads in Scale: Ab Db Fm Bbm Ab+

Key Bb

Bb Db Eb F Gb Ab A

Triads in Scale: Db Gb Bbm Ebm Db+

Key Eb

Eb Gb Ab Bb Cb Db D

Triads in Scale: Gb Cb Ebm Abm Gb+

Key Ab

Ab Cb Db Eb Fb Gb G

Triads in Scale: Cb Fb Abm Dbm Cb+

Key Db

Db Fb Gb Ab Bbb Cb C

Triads in Scale: Fb Bbb Dbm Gbm Fb+

Key Gb

Gb Bbb Cb Db Ebb Fb F

Triads in Scale: Bbb Ebb Gbm Cbm Bbb+