Major Bebop Heptatonic Mela Mararanjani (India)

(9-789-2)

Key C

C D E F G G# A

Triads in Scale: C F Dm Am C+

Key G

G A B C D D# E

Triads in Scale: G C Am Em G+

Key D

D E F# G A A# B

Triads in Scale: D G Em Bm D+

Key A

A B C# D E E# F#

Triads in Scale: A D Bm F#m A+

Key E

E F# G# A B B# C#

Triads in Scale: E A F#m C#m E+

Key B

B C# D# E F# F## G#

Triads in Scale: B E C#m G#m B+

Key F#

F# G# A# B C# C## D#

Triads in Scale: F# B G#m D#m F#+

Key F

F G A Bb C C# D

Triads in Scale: F Bb Gm Dm F+

Key Bb

Bb C D Eb F F# G

Triads in Scale: Bb Eb Cm Gm Bb+

Key Eb

Eb F G Ab Bb B C

Triads in Scale: Eb Ab Fm Cm Eb+

Key Ab

Ab Bb C Db Eb E F

Triads in Scale: Ab Db Bbm Fm Ab+

Key Db

Db Eb F Gb Ab A Bb

Triads in Scale: Db Gb Ebm Bbm Db+

Key Gb

Gb Ab Bb Cb Db D Eb

Triads in Scale: Gb Cb Abm Ebm Gb+