Theoretical – No Known Name

(9-478-5)

Key C

C Eb E G Ab Bb B

Triads in Scale: C Eb Ab Cm Ab+ Edim

Key G

G Bb B D Eb F F#

Triads in Scale: G Bb Eb Gm Eb+ Bdim

Key D

D F F# A Bb C C#

Triads in Scale: D F Bb Dm Bb+ F#dim

Key A

A C C# E F G G#

Triads in Scale: A C F Am F+ C#dim

Key E

E G G# B C D D#

Triads in Scale: E G C Em C+ G#dim

Key B

B D D# F# G A A#

Triads in Scale: B D G Bm G+ D#dim

Key F#

F# A A# C# D E E#

Triads in Scale: F# A D F#m D+ A#dim

Key F

F Ab A C Db Eb E

Triads in Scale: F Ab Db Fm Db+ Adim

Key Bb

Bb Db D F Gb Ab A

Triads in Scale: Bb Db Gb Bbm Gb+ Ddim

Key Eb

Eb Gb G Bb Cb Db D

Triads in Scale: Eb Gb Cb Ebm Cb+ Gdim

Key Ab

Ab Cb C Eb Fb Gb G

Triads in Scale: Ab Cb Fb Abm Fb+ Cdim

Key Db

Db Fb F Ab Bbb Cb C

Triads in Scale: Db Fb Bbb Dbm Bbb+ Fdim

Key Gb

Gb Bbb Bb Db Ebb Fb F

Triads in Scale: Gb Bbb Ebb Gbm Ebb+ Bbdim