Theoretical – No Known Name

(9-4589-6)

Key C

C Db Eb E G Ab

Triads in Scale: C Ab Cm Ab+

Key G

G Ab Bb B D Eb

Triads in Scale: G Eb Gm Eb+

Key D

D Eb F F# A Bb

Triads in Scale: D Bb Dm Bb+

Key A

A Bb C C# E F

Triads in Scale: A F Am F+

Key E

E F G G# B C

Triads in Scale: E C Em C+

Key B

B C D D# F# G

Triads in Scale: B G Bm G+

Key F#

F# G A A# C# D

Triads in Scale: F# D F#m D+

Key F

F Gb Ab A C Db

Triads in Scale: F Db Fm Db+

Key Bb

Bb Cb Db D F Gb

Triads in Scale: Bb Gb Bbm Gb+

Key Eb

Eb Fb Gb G Bb Cb

Triads in Scale: Eb Cb Ebm Cb+

Key Ab

Ab Bbb Cb C Eb Fb

Triads in Scale: Ab Fb Abm Fb+

Key Db

Db Ebb Fb F Ab Bbb

Triads in Scale: Db Bbb Dbm Bbb+

Key Gb

Gb Abb Bbb Bb Db Ebb

Triads in Scale: Gb Ebb Gbm Ebb+