Raga Priyadharshini (India)

(9-35689-2)

Key C

C D F G# B

Triads in Scale: G#dim Bdim

Key G

G A C D# F#

Triads in Scale: D#dim F#dim

Key D

D E G A# C#

Triads in Scale: A#dim C#dim

Key A

A B D E# G#

Triads in Scale: E#dim G#dim

Key E

E F# A B# D#

Triads in Scale: B#dim D#dim

Key B

B C# E F## A#

Triads in Scale: F##dim A#dim

Key F#

F# G# B C## E#

Triads in Scale: C##dim E#dim

Key F

F G Bb C# E

Triads in Scale: C#dim Edim

Key Bb

Bb C Eb F# A

Triads in Scale: F#dim Adim

Key Eb

Eb F Ab B D

Triads in Scale: Bdim Ddim

Key Ab

Ab Bb Db E G

Triads in Scale: Edim Gdim

Key Db

Db Eb Gb A C

Triads in Scale: Adim Cdim

Key Gb

Gb Ab Cb D F

Triads in Scale: Ddim Fdim