Theoretical – No Known Name

(9-3468-5)

Key C

C D Eb E Ab B

Triads in Scale: Ab Ab+

Key G

G A Bb B Eb F#

Triads in Scale: Eb Eb+

Key D

D E F F# Bb C#

Triads in Scale: Bb Bb+

Key A

A B C C# F G#

Triads in Scale: F F+

Key E

E F# G G# C D#

Triads in Scale: C C+

Key B

B C# D D# G A#

Triads in Scale: G G+

Key F#

F# G# A A# D E#

Triads in Scale: D D+

Key F

F G Ab A Db E

Triads in Scale: Db Db+

Key Bb

Bb C Db D Gb A

Triads in Scale: Gb Gb+

Key Eb

Eb F Gb G Cb D

Triads in Scale: Cb Cb+

Key Ab

Ab Bb Cb C Fb G

Triads in Scale: Fb Fb+

Key Db

Db Eb Fb F Bbb C

Triads in Scale: Bbb Bbb+

Key Gb

Gb Ab Bbb Bb Ebb F

Triads in Scale: Ebb Ebb+