Theoretical – No Known Name

(9-246-3)

Key C

C C# D E F# Bb B

Triads in Scale: Bm Bb+

Key G

G G# A B C# F F#

Triads in Scale: F#m F+

Key D

D D# E F# G# C C#

Triads in Scale: C#m C+

Key A

A A# B C# D# G G#

Triads in Scale: G#m G+

Key E

E E# F# G# A# D D#

Triads in Scale: D#m D+

Key B

B B# C# D# E# A A#

Triads in Scale: A#m A+

Key F#

F# F## G# A# B# E E#

Triads in Scale: E#m E+

Key F

F F# G A B Eb E

Triads in Scale: Em Eb+

Key Bb

Bb B C D E Ab A

Triads in Scale: Am Ab+

Key Eb

Eb E F G A Db D

Triads in Scale: Dm Db+

Key Ab

Ab A Bb C D Gb G

Triads in Scale: Gm Gb+

Key Db

Db D Eb F G Cb C

Triads in Scale: Cm Cb+

Key Gb

Gb G Ab Bb C Fb F

Triads in Scale: Fm Fb+