Theoretical – No Known Name

(9-234678-5)

Key C

C E Ab B

Triads in Scale: Ab+

Key G

G B Eb F#

Triads in Scale: Eb+

Key D

D F# Bb C#

Triads in Scale: Bb+

Key A

A C# F G#

Triads in Scale: F+

Key E

E G# C D#

Triads in Scale: C+

Key B

B D# G A#

Triads in Scale: G+

Key F#

F# A# D E#

Triads in Scale: D+

Key F

F A Db E

Triads in Scale: Db+

Key Bb

Bb D Gb A

Triads in Scale: Gb+

Key Eb

Eb G Cb D

Triads in Scale: Cb+

Key Ab

Ab C Fb G

Triads in Scale: Fb+

Key Db

Db F Bbb C

Triads in Scale: Bbb+

Key Gb

Gb Bb Ebb F

Triads in Scale: Ebb+