Theoretical – No Known Name

(9-2-3)

Key C

C C# D E F# G A Bb B

Triads in Scale: C D G A Em F#m Gm Am Bm Bb+ C#dim Edim F#dim

Key G

G G# A B C# D E F F#

Triads in Scale: G A D E Bm C#m Dm Em F#m F+ G#dim Bdim C#dim

Key D

D D# E F# G# A B C C#

Triads in Scale: D E A B F#m G#m Am Bm C#m C+ D#dim F#dim G#dim

Key A

A A# B C# D# E F# G G#

Triads in Scale: A B E F# C#m D#m Em F#m G#m G+ A#dim C#dim D#dim

Key E

E E# F# G# A# B C# D D#

Triads in Scale: E F# B C# G#m A#m Bm C#m D#m D+ E#dim G#dim A#dim

Key B

B B# C# D# E# F# G# A A#

Triads in Scale: B C# F# G# D#m E#m F#m G#m A#m A+ B#dim D#dim E#dim

Key F#

F# F## G# A# B# C# D# E E#

Triads in Scale: F# G# C# D# A#m B#m C#m D#m E#m E+ F##dim A#dim B#dim

Key F

F F# G A B C D Eb E

Triads in Scale: F G C D Am Bm Cm Dm Em Eb+ F#dim Adim Bdim

Key Bb

Bb B C D E F G Ab A

Triads in Scale: Bb C F G Dm Em Fm Gm Am Ab+ Bdim Ddim Edim

Key Eb

Eb E F G A Bb C Db D

Triads in Scale: Eb F Bb C Gm Am Bbm Cm Dm Db+ Edim Gdim Adim

Key Ab

Ab A Bb C D Eb F Gb G

Triads in Scale: Ab Bb Eb F Cm Dm Ebm Fm Gm Gb+ Adim Cdim Ddim

Key Db

Db D Eb F G Ab Bb Cb C

Triads in Scale: Db Eb Ab Bb Fm Gm Abm Bbm Cm Cb+ Ddim Fdim Gdim

Key Gb

Gb G Ab Bb C Db Eb Fb F

Triads in Scale: Gb Ab Db Eb Bbm Cm Dbm Ebm Fm Fb+ Gdim Bbdim Cdim