Theoretical – No Known Name

(8-34678-2)

Key C

C C# F A

Triads in Scale: F F+

Key G

G G# C E

Triads in Scale: C C+

Key D

D D# G B

Triads in Scale: G G+

Key A

A A# D F#

Triads in Scale: D D+

Key E

E E# A C#

Triads in Scale: A A+

Key B

B B# E G#

Triads in Scale: E E+

Key F#

F# F## B D#

Triads in Scale: B B+

Key F

F F# Bb D

Triads in Scale: Bb Bb+

Key Bb

Bb B Eb G

Triads in Scale: Eb Eb+

Key Eb

Eb E Ab C

Triads in Scale: Ab Ab+

Key Ab

Ab A Db F

Triads in Scale: Db Db+

Key Db

Db D Gb Bb

Triads in Scale: Gb Gb+

Key Gb

Gb G Cb Eb

Triads in Scale: Cb Cb+