Moorish Phrygian 2b2# spread

(15-3489121314-6)

Key C

C Db D# E F G Ab A# B

Triads in Scale: C Em Fm G+ Ab+

Key G

G Ab A# B C D Eb E# F#

Triads in Scale: G Bm Cm D+ Eb+

Key D

D Eb E# F# G A Bb B# C#

Triads in Scale: D F#m Gm A+ Bb+

Key A

A Bb B# C# D E F F## G#

Triads in Scale: A C#m Dm E+ F+

Key E

E F F## G# A B C C## D#

Triads in Scale: E G#m Am B+ C+

Key B

B C C## D# E F# G G## A#

Triads in Scale: B D#m Em F#+ G+

Key F#

F# G G## A# B C# D D## E#

Triads in Scale: F# A#m Bm C#+ D+

Key F

F Gb G# A Bb C Db D# E

Triads in Scale: F Am Bbm C+ Db+

Key Bb

Bb Cb C# D Eb F Gb G# A

Triads in Scale: Bb Dm Ebm F+ Gb+

Key Eb

Eb Fb F# G Ab Bb Cb C# D

Triads in Scale: Eb Gm Abm Bb+ Cb+

Key Ab

Ab Bbb B C Db Eb Fb F# G

Triads in Scale: Ab Cm Dbm Eb+ Fb+

Key Db

Db Ebb E F Gb Ab Bbb B C

Triads in Scale: Db Fm Gbm Ab+ Bbb+

Key Gb

Gb Abb A Bb Cb Db Ebb E F

Triads in Scale: Gb Bbm Cbm Db+ Ebb+