Chromatic Bebop

(11-81011-2)

Key C

C C# D E F G A A# B

Triads in Scale: C F G A Dm Em Am F+ C#dim A#dim Bdim

Key G

G G# A B C D E E# F#

Triads in Scale: G C D E Am Bm Em C+ G#dim E#dim F#dim

Key D

D D# E F# G A B B# C#

Triads in Scale: D G A B Em F#m Bm G+ D#dim B#dim C#dim

Key A

A A# B C# D E F# F## G#

Triads in Scale: A D E F# Bm C#m F#m D+ A#dim F##dim G#dim

Key E

E E# F# G# A B C# C## D#

Triads in Scale: E A B C# F#m G#m C#m A+ E#dim C##dim D#dim

Key B

B B# C# D# E F# G# G## A#

Triads in Scale: B E F# G# C#m D#m G#m E+ B#dim G##dim A#dim

Key F#

F# F## G# A# B C# D# D## E#

Triads in Scale: F# B C# D# G#m A#m D#m B+ F##dim D##dim E#dim

Key F

F F# G A Bb C D D# E

Triads in Scale: F Bb C D Gm Am Dm Bb+ F#dim D#dim Edim

Key Bb

Bb B C D Eb F G G# A

Triads in Scale: Bb Eb F G Cm Dm Gm Eb+ Bdim G#dim Adim

Key Eb

Eb E F G Ab Bb C C# D

Triads in Scale: Eb Ab Bb C Fm Gm Cm Ab+ Edim C#dim Ddim

Key Ab

Ab A Bb C Db Eb F F# G

Triads in Scale: Ab Db Eb F Bbm Cm Fm Db+ Adim F#dim Gdim

Key Db

Db D Eb F Gb Ab Bb B C

Triads in Scale: Db Gb Ab Bb Ebm Fm Bbm Gb+ Ddim Bdim Cdim

Key Gb

Gb G Ab Bb Cb Db Eb E F

Triads in Scale: Gb Cb Db Eb Abm Bbm Ebm Cb+ Gdim Edim Fdim