Theoretical – No Known Name

(11-5710-2)

Key C

C C# D D# E F F# G A#

Triads in Scale: C F# D#m C#dim A#dim

Key G

G G# A A# B C C# D E#

Triads in Scale: G C# A#m G#dim E#dim

Key D

D D# E E# F# G G# A B#

Triads in Scale: D G# E#m D#dim B#dim

Key A

A A# B B# C# D D# E F##

Triads in Scale: A D# B#m A#dim F##dim

Key E

E E# F# F## G# A A# B C##

Triads in Scale: E A# F##m E#dim C##dim

Key B

B B# C# C## D# E E# F# G##

Triads in Scale: B E# C##m B#dim G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# B B# C# D##

Triads in Scale: F# B# G##m F##dim D##dim

Key F

F F# G G# A Bb B C D#

Triads in Scale: F B G#m F#dim D#dim

Key Bb

Bb B C C# D Eb E F G#

Triads in Scale: Bb E C#m Bdim G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Ab A Bb C#

Triads in Scale: Eb A F#m Edim C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Db D Eb F#

Triads in Scale: Ab D Bm Adim F#dim

Key Db

Db D Eb E F Gb G Ab B

Triads in Scale: Db G Em Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Cb C Db E

Triads in Scale: Gb C Am Gdim Edim