Theoretical – No Known Name

(11-3710-2)

Key C

C C# D D# E F F# A A#

Triads in Scale: D F F# A Dm D#m F#m Am F+ D#dim F#dim A#dim

Key G

G G# A A# B C C# E E#

Triads in Scale: A C C# E Am A#m C#m Em C+ A#dim C#dim E#dim

Key D

D D# E E# F# G G# B B#

Triads in Scale: E G G# B Em E#m G#m Bm G+ E#dim G#dim B#dim

Key A

A A# B B# C# D D# F# F##

Triads in Scale: B D D# F# Bm B#m D#m F#m D+ B#dim D#dim F##dim

Key E

E E# F# F## G# A A# C# C##

Triads in Scale: F# A A# C# F#m F##m A#m C#m A+ F##dim A#dim C##dim

Key B

B B# C# C## D# E E# G# G##

Triads in Scale: C# E E# G# C#m C##m E#m G#m E+ C##dim E#dim G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# B B# D# D##

Triads in Scale: G# B B# D# G#m G##m B#m D#m B+ G##dim B#dim D##dim

Key F

F F# G G# A Bb B D D#

Triads in Scale: G Bb B D Gm G#m Bm Dm Bb+ G#dim Bdim D#dim

Key Bb

Bb B C C# D Eb E G G#

Triads in Scale: C Eb E G Cm C#m Em Gm Eb+ C#dim Edim G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Ab A C C#

Triads in Scale: F Ab A C Fm F#m Am Cm Ab+ F#dim Adim C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Db D F F#

Triads in Scale: Bb Db D F Bbm Bm Dm Fm Db+ Bdim Ddim F#dim

Key Db

Db D Eb E F Gb G Bb B

Triads in Scale: Eb Gb G Bb Ebm Em Gm Bbm Gb+ Edim Gdim Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Cb C Eb E

Triads in Scale: Ab Cb C Eb Abm Am Cm Ebm Cb+ Adim Cdim Edim