Theoretical – No Known Name

(10-79-1)

Key C

C C# D D# E G A A# B

Triads in Scale: C G A Em Am G+ C#dim A#dim

Key G

G G# A A# B D E E# F#

Triads in Scale: G D E Bm Em D+ G#dim E#dim

Key D

D D# E E# F# A B B# C#

Triads in Scale: D A B F#m Bm A+ D#dim B#dim

Key A

A A# B B# C# E F# F## G#

Triads in Scale: A E F# C#m F#m E+ A#dim F##dim

Key E

E E# F# F## G# B C# C## D#

Triads in Scale: E B C# G#m C#m B+ E#dim C##dim

Key B

B B# C# C## D# F# G# G## A#

Triads in Scale: B F# G# D#m G#m F#+ B#dim G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# C# D# D## E#

Triads in Scale: F# C# D# A#m D#m C#+ F##dim D##dim

Key F

F F# G G# A C D D# E

Triads in Scale: F C D Am Dm C+ F#dim D#dim

Key Bb

Bb B C C# D F G G# A

Triads in Scale: Bb F G Dm Gm F+ Bdim G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Bb C C# D

Triads in Scale: Eb Bb C Gm Cm Bb+ Edim C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Eb F F# G

Triads in Scale: Ab Eb F Cm Fm Eb+ Adim F#dim

Key Db

Db D Eb E F Ab Bb B C

Triads in Scale: Db Ab Bb Fm Bbm Ab+ Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Db Eb E F

Triads in Scale: Gb Db Eb Bbm Ebm Db+ Gdim Edim