Theoretical – No Known Name

(10-45910-6)

Key C

C Db D Eb G Ab B

Triads in Scale: G Ab Cm Eb+

Key G

G Ab A Bb D Eb F#

Triads in Scale: D Eb Gm Bb+

Key D

D Eb E F A Bb C#

Triads in Scale: A Bb Dm F+

Key A

A Bb B C E F G#

Triads in Scale: E F Am C+

Key E

E F F# G B C D#

Triads in Scale: B C Em G+

Key B

B C C# D F# G A#

Triads in Scale: F# G Bm D+

Key F#

F# G G# A C# D E#

Triads in Scale: C# D F#m A+

Key F

F Gb G Ab C Db E

Triads in Scale: C Db Fm Ab+

Key Bb

Bb Cb C Db F Gb A

Triads in Scale: F Gb Bbm Db+

Key Eb

Eb Fb F Gb Bb Cb D

Triads in Scale: Bb Cb Ebm Gb+

Key Ab

Ab Bbb Bb Cb Eb Fb G

Triads in Scale: Eb Fb Abm Cb+

Key Db

Db Ebb Eb Fb Ab Bbb C

Triads in Scale: Ab Bbb Dbm Fb+

Key Gb

Gb Abb Ab Bbb Db Ebb F

Triads in Scale: Db Ebb Gbm Bbb+