Theoretical – No Known Name

(10-4589-6)

Key C

C Db Eb E G Ab B

Triads in Scale: C Ab Cm Em Eb+ Ab+

Key G

G Ab Bb B D Eb F#

Triads in Scale: G Eb Gm Bm Bb+ Eb+

Key D

D Eb F F# A Bb C#

Triads in Scale: D Bb Dm F#m F+ Bb+

Key A

A Bb C C# E F G#

Triads in Scale: A F Am C#m C+ F+

Key E

E F G G# B C D#

Triads in Scale: E C Em G#m G+ C+

Key B

B C D D# F# G A#

Triads in Scale: B G Bm D#m D+ G+

Key F#

F# G A A# C# D E#

Triads in Scale: F# D F#m A#m A+ D+

Key F

F Gb Ab A C Db E

Triads in Scale: F Db Fm Am Ab+ Db+

Key Bb

Bb Cb Db D F Gb A

Triads in Scale: Bb Gb Bbm Dm Db+ Gb+

Key Eb

Eb Fb Gb G Bb Cb D

Triads in Scale: Eb Cb Ebm Gm Gb+ Cb+

Key Ab

Ab Bbb Cb C Eb Fb G

Triads in Scale: Ab Fb Abm Cm Cb+ Fb+

Key Db

Db Ebb Fb F Ab Bbb C

Triads in Scale: Db Bbb Dbm Fm Fb+ Bbb+

Key Gb

Gb Abb Bbb Bb Db Ebb F

Triads in Scale: Gb Ebb Gbm Bbm Bbb+ Ebb+