Theoretical – No Known Name

(10-35910-6)

Key C

C Db D G Ab Bb B

Triads in Scale: G Gm Gdim

Key G

G Ab A D Eb F F#

Triads in Scale: D Dm Ddim

Key D

D Eb E A Bb C C#

Triads in Scale: A Am Adim

Key A

A Bb B E F G G#

Triads in Scale: E Em Edim

Key E

E F F# B C D D#

Triads in Scale: B Bm Bdim

Key B

B C C# F# G A A#

Triads in Scale: F# F#m F#dim

Key F#

F# G G# C# D E E#

Triads in Scale: C# C#m C#dim

Key F

F Gb G C Db Eb E

Triads in Scale: C Cm Cdim

Key Bb

Bb Cb C F Gb Ab A

Triads in Scale: F Fm Fdim

Key Eb

Eb Fb F Bb Cb Db D

Triads in Scale: Bb Bbm Bbdim

Key Ab

Ab Bbb Bb Eb Fb Gb G

Triads in Scale: Eb Ebm Ebdim

Key Db

Db Ebb Eb Ab Bbb Cb C

Triads in Scale: Ab Abm Abdim

Key Gb

Gb Abb Ab Db Ebb Fb F

Triads in Scale: Db Dbm Dbdim