Raga Saurashtra (India)

(10-348-6)

Key C

C Db E F G Ab A B

Triads in Scale: C Db F Em Fm Am Ab+

Key G

G Ab B C D Eb E F#

Triads in Scale: G Ab C Bm Cm Em Eb+

Key D

D Eb F# G A Bb B C#

Triads in Scale: D Eb G F#m Gm Bm Bb+

Key A

A Bb C# D E F F# G#

Triads in Scale: A Bb D C#m Dm F#m F+

Key E

E F G# A B C C# D#

Triads in Scale: E F A G#m Am C#m C+

Key B

B C D# E F# G G# A#

Triads in Scale: B C E D#m Em G#m G+

Key F#

F# G A# B C# D D# E#

Triads in Scale: F# G B A#m Bm D#m D+

Key F

F Gb A Bb C Db D E

Triads in Scale: F Gb Bb Am Bbm Dm Db+

Key Bb

Bb Cb D Eb F Gb G A

Triads in Scale: Bb Cb Eb Dm Ebm Gm Gb+

Key Eb

Eb Fb G Ab Bb Cb C D

Triads in Scale: Eb Fb Ab Gm Abm Cm Cb+

Key Ab

Ab Bbb C Db Eb Fb F G

Triads in Scale: Ab Bbb Db Cm Dbm Fm Fb+

Key Db

Db Ebb F Gb Ab Bbb Bb C

Triads in Scale: Db Ebb Gb Fm Gbm Bbm Bbb+

Key Gb

Gb Abb Bb Cb Db Ebb Eb F

Triads in Scale: Gb Abb Cb Bbm Cbm Ebm Ebb+