Theoretical – No Known Name

(10-310-1)

Key C

C C# E F# G G# A A# B

Triads in Scale: C E F# A C#m Em F#m Am C+ C#dim F#dim A#dim

Key G

G G# B C# D D# E E# F#

Triads in Scale: G B C# E G#m Bm C#m Em G+ G#dim C#dim E#dim

Key D

D D# F# G# A A# B B# C#

Triads in Scale: D F# G# B D#m F#m G#m Bm D+ D#dim G#dim B#dim

Key A

A A# C# D# E E# F# F## G#

Triads in Scale: A C# D# F# A#m C#m D#m F#m A+ A#dim D#dim F##dim

Key E

E E# G# A# B B# C# C## D#

Triads in Scale: E G# A# C# E#m G#m A#m C#m E+ E#dim A#dim C##dim

Key B

B B# D# E# F# F## G# G## A#

Triads in Scale: B D# E# G# B#m D#m E#m G#m B+ B#dim E#dim G##dim

Key F#

F# F## A# B# C# C## D# D## E#

Triads in Scale: F# A# B# D# F##m A#m B#m D#m F#+ F##dim B#dim D##dim

Key F

F F# A B C C# D D# E

Triads in Scale: F A B D F#m Am Bm Dm F+ F#dim Bdim D#dim

Key Bb

Bb B D E F F# G G# A

Triads in Scale: Bb D E G Bm Dm Em Gm Bb+ Bdim Edim G#dim

Key Eb

Eb E G A Bb B C C# D

Triads in Scale: Eb G A C Em Gm Am Cm Eb+ Edim Adim C#dim

Key Ab

Ab A C D Eb E F F# G

Triads in Scale: Ab C D F Am Cm Dm Fm Ab+ Adim Ddim F#dim

Key Db

Db D F G Ab A Bb B C

Triads in Scale: Db F G Bb Dm Fm Gm Bbm Db+ Ddim Gdim Bdim

Key Gb

Gb G Bb C Db D Eb E F

Triads in Scale: Gb Bb C Eb Gm Bbm Cm Ebm Gb+ Gdim Cdim Edim