Theoretical – No Known Name

(10-2479-1)

Key C

C C# D D# E A# B

Triads in Scale: A#dim

Key G

G G# A A# B E# F#

Triads in Scale: E#dim

Key D

D D# E E# F# B# C#

Triads in Scale: B#dim

Key A

A A# B B# C# F## G#

Triads in Scale: F##dim

Key E

E E# F# F## G# C## D#

Triads in Scale: C##dim

Key B

B B# C# C## D# G## A#

Triads in Scale: G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# D## E#

Triads in Scale: D##dim

Key F

F F# G G# A D# E

Triads in Scale: D#dim

Key Bb

Bb B C C# D G# A

Triads in Scale: G#dim

Key Eb

Eb E F F# G C# D

Triads in Scale: C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C F# G

Triads in Scale: F#dim

Key Db

Db D Eb E F B C

Triads in Scale: Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb E F

Triads in Scale: Edim