Theoretical – No Known Name

(10-245689-1)

Key C

C D D# F# A#

Triads in Scale: D#m

Key G

G A A# C# E#

Triads in Scale: A#m

Key D

D E E# G# B#

Triads in Scale: E#m

Key A

A B B# D# F##

Triads in Scale: B#m

Key E

E F# F## A# C##

Triads in Scale: F##m

Key B

B C# C## E# G##

Triads in Scale: C##m

Key F#

F# G# G## B# D##

Triads in Scale: G##m

Key F

F G G# B D#

Triads in Scale: G#m

Key Bb

Bb C C# E G#

Triads in Scale: C#m

Key Eb

Eb F F# A C#

Triads in Scale: F#m

Key Ab

Ab Bb B D F#

Triads in Scale: Bm

Key Db

Db Eb E G B

Triads in Scale: Em

Key Gb

Gb Ab A C E

Triads in Scale: Am