Theoretical – No Known Name

(10-23810—6)

Key C

C Db F G A Bb B

Triads in Scale: F Bbm Gdim

Key G

G Ab C D E F F#

Triads in Scale: C Fm Ddim

Key D

D Eb G A B C C#

Triads in Scale: G Cm Adim

Key A

A Bb D E F# G G#

Triads in Scale: D Gm Edim

Key E

E F A B C# D D#

Triads in Scale: A Dm Bdim

Key B

B C E F# G# A A#

Triads in Scale: E Am F#dim

Key F#

F# G B C# D# E E#

Triads in Scale: B Em C#dim

Key F

F Gb Bb C D Eb E

Triads in Scale: Bb Ebm Cdim

Key Bb

Bb Cb Eb F G Ab A

Triads in Scale: Eb Abm Fdim

Key Eb

Eb Fb Ab Bb C Db D

Triads in Scale: Ab Dbm Bbdim

Key Ab

Ab Bbb Db Eb F Gb G

Triads in Scale: Db Gbm Ebdim

Key Db

Db Ebb Gb Ab Bb Cb C

Triads in Scale: Gb Cbm Abdim

Key Gb

Gb Abb Cb Db Eb Fb F

Triads in Scale: Cb Fbm Dbdim