Blues Dorian Hexatonic

(10-236910-4)

Key C

C C# Eb E G A

Triads in Scale: C Eb A Cm Am C#dim Adim

Key G

G G# Bb B D E

Triads in Scale: G Bb E Gm Em G#dim Edim

Key D

D D# F F# A B

Triads in Scale: D F B Dm Bm D#dim Bdim

Key A

A A# C C# E F#

Triads in Scale: A C F# Am F#m A#dim F#dim

Key E

E E# G G# B C#

Triads in Scale: E G C# Em C#m E#dim C#dim

Key B

B B# D D# F# G#

Triads in Scale: B D G# Bm G#m B#dim G#dim

Key F#

F# F## A A# C# D#

Triads in Scale: F# A D# F#m D#m F##dim D#dim

Key F

F F# Ab A C D

Triads in Scale: F Ab D Fm Dm F#dim Ddim

Key Bb

Bb B Db D F G

Triads in Scale: Bb Db G Bbm Gm Bdim Gdim

Key Eb

Eb E Gb G Bb C

Triads in Scale: Eb Gb C Ebm Cm Edim Cdim

Key Ab

Ab A Cb C Eb F

Triads in Scale: Ab Cb F Abm Fm Adim Fdim

Key Db

Db D Fb F Ab Bb

Triads in Scale: Db Fb Bb Dbm Bbm Ddim Bbdim

Key Gb

Gb G Bbb Bb Db Eb

Triads in Scale: Gb Bbb Eb Gbm Ebm Gdim Ebdim